Mengenai Kami

Solusi Untuk Belajar
  • Fardhu 'ain.
  • Iqra'.
  • Tajwid.
  • Al-Qur'an.

0
+
Pelajar
0
+
Tahun Beroperasi

Terbuka Untuk

Lelaki dan perempuan, kanak-kanak, dewasa dan warga emas

Pembelajaran

Dilakukan secara peribadi atau berkumpulan, di rumah ataupun di pejabat anda

Pengajar

Lulusan sekolah pondok bermadzhab Syafi’e dan berpengalaman mengajar lebih dari tiga tahun